Campiunac Regiunei a Maran y Campiunac dl Euregio a Dispruch

08. Sep 2020

Nstadì, ai 5 y 6 de setëmber fovel sun l program dl ateltica lesiera doi garejedes, una a Maran y l’autra a Dispruch. A Maran fovel sun l program la garejedes che valova per l titul Regionel assolut nia mé dl ëiles y i ëi, ma nce dla alieves, y tlo fova l’Atletica Gherdëina Raiffeisen presënta cun Chiara Goffi tl smaché l pëis y tl smaché la lanza. Te tramedoves la disciplines ie Chiara stata bona de arjonjer l podest, ma nia mé: l’atleta de Urtijëi se à davanià l titul de campiunëssa regiunela tl smaché l pëis y chël de vize campionëssa tl smaché la lanza. Te tramedoi disciplines àla arjont l limit per fé pea pra i campionac talians de si categuria. Per cie che reverda la prestazions iel da dì che Chiara à smacà l pëis 11.07 metri lonc. Al segondo post iel da udëi te tlassifica Annachiara Anitrano dl Atletica Trento (11,05) y Oberrauch Annika de Lana (9,52). Si lanza alincontra ie juleda 39,85 metri lonc y batuda mé da chëla de Sarah Fischnaller dl Südtirol Team (45,77). La bedaia de bront ti ie jita a Giulia Galler dl Atletica Trento cun la mesura de 31,28 m.

A Dispruch alincontra se tratovela de na garejeda mpue particulera y plu avisa dl campiunat dl Euregio ulache l’à fat pea atlec y atletes sun invit y mé tla garejeda dl saut lonch. La federazions dl Tirol, Südtirol y Trentino à uni una crì ora categuria per categuria i 5 miëur atlec che se à pona batù amesa la zità y tla via zentrela de Dispruch, tla Maria Theresien Straße danter la butëighes y i restauranc tl luech plu mpurtant dl Tirol. L’atmosfera fova dessegur nteressanta y dldut nueva per chiche ova pudù fé pea. Domesdi garejova i atlec jëuni tl saut lonch, y da sëira fova sun l program l saut cun l fust y l saut lonch per i profesciunisc’. Nce doi atletes dl Atletica Gherdëina Raiffeisen ova pudù fé pea tla categuria U14. Plu avisa se tratela de Annalisa Goffi y Saphira Pitscheider. Tramedoves se à batù drët bën ruvan al ottavo y al nono post. Annalisa ie sauteda 4,43 m lonc ntan che Saphira à fat n saut de 4,29 m. Venciù à Duchi Ludovica dl Atletica Trento (4,99) dan Schneider Alexa dl SSV Bruneck (4,76) y Barier Mariel de Dispruch (4,70).

Inant jirala cun l Jugend Meeting ai 12 de setëmber 2020 per la categuria di sculeies A y B tl bel ciamp dal sport a Lana.

 

Per l’Atletica Gherdëina Raiffeisen
Stefan Planker